Farské oznamy – spoveď.

  1. Veľkonočné spovedanie sa v našich farnostiach tohto roku nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom. Musíme zachovávať pokyny zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste, aby sme sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí.

Podľa diecéznych usmernení a v zmysle učenia Cirkvi (KKC 1452) vás žiaľ, nemôžeme pozvať na spoločnú sv. spoveď, ale chceme vás vrele povzbudiť k úkonu mimo sviatostného odpustenia hriechov, tzn. že odpustenie hriechov v mimoriadnych situáciách môžeme získať aj mimo sviatostnej spovede. Mimo sviatostné odpustenie hriechov dosiahneme vtedy, ak zachováme nasledujúci postup: 
1.) dôkladné spytovanie svedomia;
2.) modlitba ľútosti s úmyslom vzbudiť si dokonalú ľútosť (z lásky k Bohu); 
3) predsavzatie viac nehrešiť
4.)úmysel pristúpiť k sviatostnej spovedi hneď ako to bude možné. Takýto postup je Bohu milý a zmieruje nás s ním skôr ako prijmeme sviatosť zmierenia. Prosíme vás a povzbudzujeme vás, vykonajte si tento úkon čo najskôr. V takomto stave môžeme aj duchovne prijímať Eucharistiu keď sme účastní na sv. omši prostredníctvom masmédii.

  1. Ak sa niekto potrebuje vyspovedať, je potrebné dohodnúť si s kňazom telefonicky (farár 0905 961 871, kaplán 0903 612 092) termín a miesto. Najlepšie je spovedať vonku, napr. v areáli kostola.  Potrebné je, aby kňaz aj kajúcnik mali na tvári rúška a boli od seba vzdialení aspoň 2 m. Úzkostlivo musíme dbať na diskrétnosť a na to, aby nedošlo k porušeniu spovedného tajomstva.
  1. Návšteva chorých na prvý piatok tak ako sme zvyknutí, teraz nebude. Navštíviť chorých v ich domovoch je možné len v prípade nebezpečenstva smrti. Treba tu však dodržať prísne bezpečnostné opatrenia  (rúško, dezinfekcia).
  1. Milí bratia a sestry, veľmi nás to mrzí a trápi, že vám nemôžeme poslúžiť tak, ako ste boli zvyknutí a ako by sme my sami chceli. Prosíme vás o pochopenie, porozumenie a trpezlivosť. Veríme, že už čoskoro príde čas, kedy vám to budeme môcť vynahradiť.

Tieto pokyny platia dovtedy, pokiaľ nevyjde iné usmernenie pre všetkých nás.

Myslíme na vás a zahŕňame do svojich modlitieb. Vyprosujeme milosť Božieho požehnania.