Letný denný tábor-Rabča

Milí kamaráti, je to tu! Začalo sa prihlasovanie na LETNÝ DENNÝ TÁBOR. Prihlášku spolu s návratkou nájdete v kostole na bočnom stolíku alebo na obecnom úrade. Vyplnenú ju treba s peniazmi odovzdať Zuzane Grižákovej do 17. júla. Termín tábora je od 28. do 31. júla 2020 a cena je 20€. Všetky informácie sú pri návratke. Vaši MAK-ači.

final_version_v_2