Národný týždeň manželstva 10. 16.2.2020 – Rabča

Nedeľa 9.2.2020 o 15:00 hod.- Krížová cesta za manželstva na Kalvárii v Bobrove

Piatok 14.2.2020 o 18:15 hod.- Svätá omša pre manželov s obnovou manželských sľubov v kostole Navštívenia Panny Márie v Rabči, celebruje vdp. Blažej Dibdiak

Sobota 15.2.2020 o 19:00 hod.- premietanie filmu – „V jednom ohni (Fireproof)“. Film sa bude premietať v Základnej škole s materskou školou v Rabči v aule v novej budove. Je to napínavý film o záchrane manželstva, ktoré sa z ľudského pohľadu už zachrániť nedá.

Nedeľa 16.2.2020 o 16:00 hod.- Večer príbehov – „Manželia manželom“. Počas tohto večera si budete môcť vypočuť zaujímavé príbehy zo života iných párov a budete mať priestor, aby ste si aj vy vo dvojici zaspomínali na „svoje príbehy“. Uskutoční sa v Základnej škole s materskou školou v Rabči, v aule v novej budove.

Pre obmedzený počet miest je potrebné sa na premietanie filmu a večer príbehov zaregistrovať na 0903 543 641, u p. Tisoňovej, alebo na ntmrabca2020@gmail.com do 12.2.2020