Spoločenstvá

Mladý Animátorský Kolektív

Sme partia mladých, ktorí tvoria zážitky pre všetkých okolo seba. Radi sa delíme s úsmevom a dobrou náladou!

Združenie mariánskej mládeže

Sme združením mladých ľudí, ktorí sa rozhodli kráčať za Kristom pod ochranou Panny Márie. Na tej ceste sa snažíme pomáhať druhým, rásť vo viere a, samozrejme, dobre sa zabaviť.

Modlitby matiek

Obsah pripravujeme

Modlitby otcov

Obsah pripravujeme

Lektori

Obsah pripravujeme

Miništranti

Obsah pripravujeme

Chceš prísť do kostola?

“ Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. „
Sv. omše cez týždeň
Pondelok – Piatok
ráno – 6:30 hod.
večer – 18:15 hod.
Sobota – 7:00 hod.
Nedeľné sv. omše
7:00 hod.
9:00 hod.
11:00 hod.
18:15 hod.
Sviatosť zmierenia
každý deň 30 minút pred sv. omšou okrem nedele, alebo v prvé piatky podľa rozpisu
monstrance
Poklona pred sviatosťou oltárnou
Štvrtok – od 17:00 hod.
Každý 3 piatok do 24:00 hod.
Celodenná poklona
7.4, 2.7, 9.12.2020