Spevokoly

EFETA

Po prvýkrát zazneli tóny nábožných piesní spevokolu Effeta v októbri 2017 z iniciatívy K. Lubasovej, H. Miklušákovej a D. Plevjakovej.
V prvých mesiacoch ho hudobne sprevádzala A. Barnašová – klávesy. Za krátky čas sa k nej pridal M. Kozák – gitara a neskôr ho sám hudobne viedol až do Vianoc 2018. Vtedy prijal pozvanie do spevokolu organista  J. Oselský – klávesy.

V súčasnosti spevokol tvorí 10 stálych spevákov, ku ktorým sa príležitostne pridávajú starí /nikdy vekom😉/ i noví členovia a dvaja hudobníci: J. Oselský a M. Kozák.

Hudba povznáša ducha, otvára srdcia!

Spevokol vznikol z túžby slúžiť Bohu, chváliť Ho piesňami a pomáhať farskému spoločenstvu otvárať svoje srdcia Pánovi. Z toho vzišiel i názov EFFETA – OTVOR SA! Tiež to znamená, že dvere do spevokolu sú otvorené pre každého, kto túto túžbu zdieľa. Je to pozvanie pre teba!

Spevokol spieva na sv. omšiach pravidelne vo štvrtky, na sviatky a na prvé piatky, pri poklonách a pred vystavením Sviatosti Oltárnej, na pohreboch i sobášoch.

Veľkou milosťou Božou a radosťou pre spevokol je, že raz-dvakrát do roka slúži piesňami i na sv. omšiach, na jednom z krásnych mariánskych pútnických miest – Živčáková /Turzovka/.
Prosia, Pannu Máriu, Matku cirkvi, o ochranu, o živú vieru a požehnanie pre seba, svoje rodiny a pre celú svoju farnosť.

Spevokol Jozefa Oselského

Ľutujeme, tento obsah pripravujeme

Chceš prísť do kostola?

“ Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. „
Sv. omše cez týždeň
Pondelok – Piatok
ráno – 6:30 hod.
večer – 18:15 hod.
Sobota – 7:00 hod.
Nedeľné sv. omše
7:00 hod.
9:00 hod.
11:00 hod.
18:15 hod.
Sviatosť zmierenia
každý deň 30 minút pred sv. omšou okrem nedele, alebo v prvý piatky podľa rozpisu
monstrance
Poklona pred sviatosťou oltárnou
Štvrtok – od 17:00 hod.
Každý 3 piatok do 24:00 hod.
Celodenná poklona
7.4, 2.7, 9.12.2020