Sv. omša s Mariánom Kuffom

V nedeľu 9.2.2020 našu farnosť navštívil kňaz Ing. et ThMgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. , ktorý slúžil svätú omšu v našom kostole