Sväté omše pre verejnosť od 6.5.2020 a ich opatrenia