4. Veľkonočná nedeľa – naživo

Milí veriaci,

pozývame Vás na spoločné slávenie 4. Veľkonočnej nedele dňa 03.05.2020
o 9:00 hodine prostredníctvom živého vysielania z nášho kostola Navštívenia Panny Márie. Spojme sa duchovne v rodinách v tento deň.