Farnosť

Farnosť Rabča

Velebí moja duša Pána

Rabča sa nachádza v námestovskom dekanáte spišského biskupstva. Spomína sa v roku 1564 v daňových súpisoch Oravského panstva.

No ako existujúca je už zaznačená na rukopisnej mape z roku 1550. Od roku 1656 patrila Rabča do rabčickej farnosti, predtým do trstenskej. V roku 1658 Rabčania postavili vo svojej dedine kostolík a v roku 1711 vybudovali nový, keďže pôvodný už nevyhovoval.

V roku 1771 bola postavená farská budova a v roku 1772 zriadená farnosť. Farský kostol je zasvätený Navštíveniu Panny Márie. V súčasnosti cez 5000 obyvateľov.

Obec Rabča vydala v roku 2006 knihu Rímsko-katolícka farnosť Rabča.

Naši kňazi

duchovní pastieri ľudí

Mgr. Peter Bolibruch

Dátum ordinácie:  19.06.1999
 História pôsobenia: kaplán Spišské Vlachy (1999-2000),
kaplán Kežmarok (2000-2004)
správca farnosti Bobrovec (2004-2012)
12.07.2012 farár v Rabči

 

Mgr. Bystrík Dubovecký

Dátum ordinácie: 17.6.2017
 História pôsobenia:

17.6.2017 kaplán v Lendaku

1.7.2020 kaplán v Rabči

Kňazi pôsobiaci v našej farnosti

zoznam kňazov, ktorý pôsobili v našej farnosti od roku 1991.

Chceš prísť do kostola?

“ Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. „
Sv. omše cez týždeň
Pondelok – Piatok
ráno – 6:30 hod.
večer – 18:15 hod.
Sobota – 7:00 hod.
Nedeľné sv. omše
7:00 hod.
9:00 hod.
11:00 hod.
18:15 hod.
Sviatosť zmierenia
každý deň 30 minút pred sv. omšou okrem nedele, alebo v prvé piatky podľa rozpisu
monstrance
Poklona pred sviatosťou oltárnou
Štvrtok – od 17:00 hod.
Každý 3 piatok do 24:00 hod.
Celodenná poklona
7.4, 2.7, 9.12.2020