Historické fotografie

Milí farníci, rodáci, spoluobčania a hlavne aj Vy v skorších rokoch narodení, Vy, naša „pamäť“ 🙂 , chceli by sme Vás poprosiť o akékoľvek historické fotografie: Kamenný stĺp Jána Nepomuckého s ohrádkou pred kostolom, sochy na múriku alebo aj nášho kostola z interiéru alebo exteriéru. Fotografie môžete doniesť do sakristie kostola, farský úrad alebo obecný úrad. My si fotografie preskenujeme a vrátime. (na zadnú časť foto sa podpíšte) Napr. prikladáme stĺp Jána Nepomuckého ešte s ohrádkou. Ďakujeme.