Krížová cesta- Veľký piatok

„Hľa, drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta“

Pozývame Vás na modlitbu krížovej cesty, ktorá sa uskutoční
dňa 10.4.2020 o 20:00 hodine naživo prostredníctvo internetového prenosu z nášho kostola Navštívenia Panny Márie.

Spojme sa spoločne v tento deň v rodinách a pripomeňme si
obetu nášho Pána, ktorý vylial svoju krv za nás, aby nás vyslobodil
od hriechu a smrti.