Náš nový pomocný biskup Mons. Ján Kuboš

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František. Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Hlavným svätiteľom bol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Jeho biskupské heslo znie: Dobrota – Spravodlivosť – Pravda.