Priame prenosy- VEĽKÁ NOC s TV LUX

KVETNÁ NEDEĽA 5. 4.    

11:00 Svätá omša z Vatikánu
13:00 Evanjelické služby Božie z kaplnky TV LUX
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie – priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne

PONDELOK – STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA 6. 4. – 8. 4.

7:00   12:00   18:30   svätá omša z kaplnky TV LUX

ZELENÝ ŠTVRTOK 9. 4.

9:30 Svätá omša svätenia olejov (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)
18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (z Vatikánu)
20:00 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (priamy prenos zo Svätej zeme)

VEĽKÝ PIATOK 10. 4.

15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)
18:00 Umučenie Pána (z Vatikánu)
21:00 Krížová cesta z Námestia sv. Petra (priamy prenos z Vatikánu)

BIELA SOBOTA 11. 4.

19:30 Veľkonočná vigília (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)
21:00 Veľkonočná vigília (priamy prenos z Vatikánu)

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 12. 4.

9:30 Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave
11:00 Svätá omša z Vatikánu
12:00 Urbi et Orbi – priamy prenos z Vatikánu
18:15 Sviatočný príhovor Mons. Stanislava Zvolenského
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie – priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne

VEĽKONOČNÝ PONDELKOK 13. 4.

7:00 svätá omša z kaplnky TV LUX
12:00 Raduj sa, nebies Kráľovná (priamy prenos z Vatikánu)
18:30 svätá omša z kaplnky TV LUX