Relikvie svätých

V našej farnosti do 26.11.2022 je možnosť uctiť si relikvie svätých.
A to: 1 hodinu pred každou sv. omšou a krátko po nej;
V piatok 11.11.2022 večer do 22.00 hod.;
V nedeľu 20.11.2022 medzi sv. omšami do 18.15 hod.

Drevo Svätého Kríža – Ex vere ligno SS Crucis D.N.J.C.
Drevo z jasličiek dieťaťa Ježiš – Ex Cunis Infante Jesu
Z plášťa Panny Márie – Ex veste B.V.M.
Z hrobu Panny Márie – Ex sepule B.V.M.
Sv. apoštol Peter
Sv. apoštol Pavol
Sv. apoštol Ondrej
Sv. apoštol Jakub Starší
Sv. apoštol Ján
Sv. apoštol Filip
Sv. apoštol Bartolomej
Sv. apoštol Tomáš
Sv. apoštol Matúš
Sv. apoštol Jakub mladší
Sv. apoštol Šimon
Sv. apoštol Tadeáš-Júda
Sv. Lukáš -evanjelista
Sv. Mária Magdaléna-Ježišova učeníčka
Sv. Jozef Sp. – ženích Panny Márie
Sv. Joachim – otec Panny Márie
Sv. Anna – matka Panny Márie
Sv. Zachariáš – otec Jána Krstiteľa
Sv. Alžbeta –  matka Jána Krstiteľa
Sv. Ján Krstiteľ – prorok a mučeník
…. a mnohí ďalší.
Všetci Boží svätí a sväté – Orodujte za nás.