Spolo?enstv

V na?ej farnosti m?me dve spolo?enstv?, ktor? sa venuj? de?om a ml?de?i. Ak chcete za?i? nov? priate?stv? a dobrodru?stv?, tak nev?hajte a informujte.

 

Mlad? Anim?torsk? Kolekt?v

Zdru?enie mari?nskej ml?de?e