Účasť na sv.omši od 16.11.2020

Ešte k zasadaciemu poriadku v kostole počas nedeľných svätých omši.

1. Na označené miesto NESADAŤ SI – prosíme aby ste nesadali.

2. Prosíme, aby aj rodinní príslušníci sedeli oddelene, tak ako je označené.

3. Počas sv. omše by nemal nikto stáť. Preto ak nenájdete voľné miesto v lavici alebo stoličku, mali by ste byť vonku alebo ísť na inú sv. omšu: 6:00 pre seniorov, 7:00, 9:00, 11:00 alebo na večernú 18:15.

4. Stoličky sú umiestnené s rozostupmi tak, že na každú stoličku je dovolené si sadnúť.

5. Prosíme aby ste mali rúška, dezinfikovali si ruky, nepodávali si znak pokoja rukami, ale úklonom, sv. prijímanie do ruky a pri vychádzaní z kostola zachovať odstupy.

ĎAKUJEME.