ÚČASŤ NA SV. OMŠI OD 4.10.2021

Podľa COVID automatu je náš okres od pondelka, 4.10.2021 v bordevej farbe (2. stupeň ohrozenia).  Sv. omše „základ“ všetky sv. omše v týždni a v nedeľu 7.00, 9.00 a 11.00. Pri týchto sv. omšiach je potrebné dodržať tieto opatrenia: respirátory, dezinfekcia, rozostupy, rodinný príslušníci môžu sedieť vedľa seba.

Sv. omše pre kompletne zaočkovaných v nedeľu 6.00 a 18.15. Pri sv. omšiach pre zaočkovaných je potrebné dodržať tieto opatrenia: respirátory, dezinfekcia. Okrem toho, na každú sv. omšu je potrebné vhodiť do krabičky pri vstupe do kostola svoje osobné údaje – meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo. Na farskom úrade budeme tieto podklady uchovávať 14 dní.

Chceme poprosiť, aby tí, ktorí sú nachladení, zostali v domácom prostredí. Ďakujem za vašu trpezlivosť a spoluprácu. S Božou pomocou zvládneme aj túto skúšku.

Pod „kompletne zaočkovanou osobou“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú:

1.) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo

2.) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo

3.) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. – účasť bez limitu + povinný zoznam účastníkov.

Pod „OTP“ sa pre potreby COVID Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. – účasť 25 % na sedenie + povinný zoznam účastníkov.

Pod „základom“ sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. – 1 osoba na 15 m2 – 75 osôb + povinný zoznam účastníkov.