logo_fara-1-1170x420

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi

EVANJELIOVÝ CHVÁLOSPEV MAGNIFIKAT- Lk 1, 46-55

Vitajte na našej stránke

female-primary-school-teacher-reading-to-a-class-C65QJRL.jpg

Spoločenstvá

oznamy_baner

Farské oznamy

nauky_baner

Sobášne náuky

Chceš sa zúčastniť svätej omše? Potrebujete modlitbu? Chceš byť s naším Pánom?

Zúčastnenie sa na svätej omši je príležitosťou pre hlbšie prepojenie sa s Bohom, prehĺbenie viery a zapojenie sa do kresťanskej komunity. Je to čas na reflexiu, modlitbu a oslavu Božej prítomnosti vo svojom živote. Omša nie je len individuálnou záležitosťou, ale aj spoločenským aktom. Je to miesto, kde sa veriaci stretávajú s ďalšími členmi cirkvi, zdieľajú svoju vieru a spoločne oslavujú Božiu prítomnosť. Zážitok spoločenstva a bratskej lásky posilňuje a povzbudzuje veriacich v ich duchovnom živote.

Pondelok – Piatok
6:30 hod. – 18:15 hod. 

7:00 , 9:00, 11:00 hod.
18:15 hod. 

každý deň 30 minút pred
sv. omšou okrem nedele, a v prvé piatky

štvrtok od 17:00 hod.
každý tretí piatok do 24:00 hod.

Aktuality

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Fotogaléria kostola