logo_fara-1-1170x420

O farnosti

_DSC3235-59

Farnosť Rabča

sa nachádza v námestovskom dekanáte spišského biskupstva. Spomína sa v roku 1564 v daňových súpisoch Oravského panstva.

No ako existujúca je už zaznačená na rukopisnej mape z roku 1550. Od roku 1656 patrila Rabča do rabčickej farnosti, predtým do trstenskej. V roku 1658 Rabčania postavili vo svojej dedine kostolík a v roku 1711 vybudovali nový, keďže pôvodný už nevyhovoval.

V roku 1771 bola postavená farská budova a v roku 1772 zriadená farnosť. Farský kostol je zasvätený Navštíveniu Panny Márie.

Naši kňazi

duchovní pastieri ľudí

Kňazi ktorí pôsobili v našej farnosti

Bystrík Dubovecký

Ján Bušovský

Ján Obšitoš

Andrej Adamčák

Ľubomír Cvengroš

Miroslav Lettrich

Milan Prídavok

Štefan Holubkovič

Ľuboš Satina

Blažej Dibdiak

Ľuboš Močáry

Viliam Maretta