logo_fara-1-1170x420

Deti v spoločnej modlitbe za mier vo svete

Už 20 rokov sa deti celého sveta stretávajú 18. októbra pri modlitbe svätého ruženca. Táto modlitbová reťaz sa začala v Amerike a jej duchovným otcom je páter Pio. Súčasný svet sa borí s vojnovými konfliktami, ktoré sú veľmi bolestivé. Modlitba svätého ruženca Svetla v dnešný deň mala hlavný úmysel : Vyprosiť pokoj vo svete. Aj deti našej školy 1. – 6. ročníka sa zapojili do modlitbovej reťaze. V kostole Navštívenia Panny Márie nás privítal náš pán farár Peter Bolibruch. Rozjímania nám čítali žiaci 5. E triedy a hudobne nás sprevádzali Emka Zboroňová a Dávid Borovka.

Všetkým modliacim sa deťom ďakujeme a veríme, že naše prosby budú vypočuté.

Ilustračný obrázok

Aktuálne články