logo_fara-1-1170x420

Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi

* 13. november 354 Tagaste, Numídia, dnes Souk Ahras, Alžírsko
† 28. august 430 Hippo Regius, Numídia, dnes Annaba, Alžírsko

Význam mena: vznešený (lat.)

Patrón teológov, tlačiarov, pivovarníkov

Svätý Augustín, známy tiež ako Aurelius Augustinus, je zaraďovaný medzi významných učencov Katolíckej Cirkvi. Narodil sa v roku 354 v Tagaste, mestečku v severnej Afrike. Jeho otca menom Patrícius pohanského vyznania neskôr obrátila na kresťanstvo jeho matka, svätá Monika. Augustínova mladosť bola poznačená rozvratným životom a štúdiom svetských disciplín, ktorého ho zveril jeho otec.

Počas tohto obdobia sa jeho matka Monika neustále modlila za jeho obrátenie. Roku 370 odišiel Augustín do Kartága, aby dokončil svoje štúdiá. O rok neskôr zomrel jeho otec, ktorý sa pred smrťou obrátil na kresťanskú vieru vďaka snahám Moniky. Augustín však stále žil vo voľnom vzťahu s ženou, s ktorou mal syna menom Adeodatus.

Jeho zmena začala, keď našiel Ciceronovu knihu Hortensius, ktorá ho priviedla k úvahám o smrti a zmysle života. Snažil sa nájsť odpovede v rôznych filozofických prúdoch, no nakoniec sa obrátil k cirkevným textom. Po kontakte s manicheizmom sa viac priklonil k tomuto učeniu, keďže sa vyhýbalo dogmatom. Jeho matka Monika neprestajne modlila za jeho obrátenie.

Augustín sa zapojil do rečníckych škôl a naďalej hľadal pravdu. Po stretnutí so svätým Ambrózom, biskupom v Miláne, sa konečne rozhodol pre obrátenie na kresťanskú vieru a bol pokrstený roku 387. Po tomto obrátení sa chcel vrátiť domov, no jeho matka Monika zomrela počas zastávky v Ostii.

Po pokrste sa venoval kontemplácii a modlitbe na rodinnom majetku. Neskôr sa presťahoval do mesta Hippo Regius, kde začal žiť kláštorný život. Po biskupovej výzve sa stal kňazom a neskôr aj biskupom mesta. Bol veľmi aktívnym biskupom, zakladal kláštory, bojoval proti rôznym učeniam a venoval sa chudobným.

Augustín bol aj významným spisovateľom. Medzi jeho diela patrí Boží štát, Vyznania a mnoho výkladov Svätého písma. Venoval sa aj témam Božej milosti a bol nazývaný „doktor milosti“. Jeho posledné roky života boli ťažké, keď sa stretol s inváziou Vandalov. Napriek tomu zostal vo svojom meste a staral sa o postihnutých. Zomrel 28. augusta 430 a jeho vplyv a diela pokračovali v podobe jeho učenia a zápisov.

Ilustračný obrázok

Aktuálne články