logo_fara-1-1170x420

Deň rodiny 2024

V našej farnosti sa v nedeľu 09.06. 2024 konal farský Deň rodiny. Pripomína nám dôležitosť budovania vzťahov nielen v našich rodinách, ale aj vo farskej rodine.

Predpoveď počasia nás varovala pred dažďom, ale dobrotivý Pán Boh vyslyšal naše prosby za pekné počasie, a tak sme Deň rodiny začali svätou omšou o 11. V evanjeliu sme počuli ako Pán Ježiš hovorí: „Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka.“ (Mk 3, 35)

O 13.30 program pokračoval pri fare, kde boli pripravené rôzne atrakcie a občerstvenie v podobe gulášu, zemiakových placiek a kofoly. Tak ako sa do chodu celej domácnosti zapájajú všetci členovia rodiny, nebolo to inak ani v našej farskej rodine. Všetky generácie – či už dôchodcovia, starší, matky, otcovia alebo mladí – si pripravili aktivity, súťaže a úlohy. Bolo to krásne gesto spolupráce celej našej farnosti.

O zábavu pre deti bolo postarané. Mohli si vyskúšať jazdu na koni, zašportovať si, vyšantiť sa na obrovskom skákacom hrade, nechať si pomaľovať tvár, ale najväčšmi boli uchvátené jazdou „vláčikom“, ktorý bol ťahaný štvorkolkou. Dospelí sa takisto nenudili. Stretli sa po dlhšom čase, zhovárali sa, upevňovali vzťahy,… Všade panovala príjemná atmosféra a dobrá nálada. Účastníkov každým rokom pribúda, z čoho máme nesmiernu radosť a dúfame, že to bude takto aj naďalej pokračovať.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k prežitiu tohto dňa. 

(Text: Mária Nováková, Foto: Kamila Plevjaková)

Ilustračný obrázok