logo_fara-1-1170x420

DOBRÁ NOVINA v Rabči

Cez Vianočné obdobie, na sviatok sv. Štefana, sa mladí a deti z našej farnosti cez projekt Dobrá novina vybrali na cestu koledovania. Zvestovali tak správu, že sa narodil Mesiáš, Kristus Pán. Koledníci mali vrátane vinšovania a spievania kolied o narodení Pána Ježiša, splniť úlohu – odovzdať rodinám hlavné motto: „Staň sa svetlom aj ty“, podľa slov evanjelistu Jána: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prišlo na svet.“ (Jn 1,9) 

Čo je to Dobrá novina ? Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. 

Rok 2023 bol 29. ročník, ktorý bol venovaný Južnému Sudánu, ktorý je najmladšou krajinou sveta a zároveň patrí medzi tie najchudobnejšie. Železnice tu prakticky neexistujú, asfaltové cesty sú iba vo väčších mestách. Mnohé oblasti sú dostupné len v období sucha. Počas vytrvalých dažďov sú doslova odrezané od zvyšku sveta na niekoľko týždňov. Elektrifikované sú len niektoré oblasti. Elektrickú energiu pre osvetlenie domácnosti, rádio či mobilný telefón si musia domácnosti jednoducho vyrobiť sami. Ideálnym riešením sa v tejto slnečnej krajine javia solárne panely. Elektroinštalatéri a mnohí iní odborníci však v krajine chýbajú, pretože školy boli dlhý čas zatvorené kvôli niekoľkoročnej vojne za nezávislosť či nedávnej pandémii.

Dobrá novina si túto akútnu potrebu uvedomuje a už niekoľko rokov podporuje Vzdelávacie centrum sv. Petra Clavera v meste Rumbek, ktorý vedie rehoľa jezuitov. Pod vedením skúsených učiteľov sa tu z mladých Juhosudáncov stávajú šikovní elektroinštalatéri solárnych panelov, ktorí dokážu priniesť svetlo do príbytkov, škôl, farností či nemocníc.  

Vďaka našim koledníkom, ktorí navštívili štedré rodiny v našej farnosti sa Južnému Sudánu pomôže finančným príspevkom 1385,30 eur. Pán Boh zaplať. 

Text: Alžbeta Gužíková

Foto: Tomáš Svetlák, Alžbeta Gužíková 

Ilustračný obrázok

Aktuálne články