2% dane – vyhlásenia

Tlačivá Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby niektorých inštitúcií pôsobiacich v Spišskej diecéze, ktoré sa uchádzajú o 2% z dane: NADÁCIA KŇAZSKÉHO SEMINÁRA BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA […]