sv. Mikuláš

Deti a mladí z našej farnosti v rámci spoločenstva Združenia mariánskej mládeže (ZMM), dňa 9.12. navštívili so sv. Mikulášom a anjelmi chorých a starých ľudí farského spoločenstva v Rabči, ku ktorým chodia naši duchovní otcovia […]