logo_fara-1-1170x420

sv. Mikuláš

Deti a mladí z našej farnosti v rámci spoločenstva Združenia mariánskej mládeže (ZMM), dňa 9.12. navštívili so sv. Mikulášom a anjelmi chorých a starých ľudí farského spoločenstva v Rabči, ku ktorým chodia naši duchovní otcovia na prvé piatky. ZMM-áci boli rozdelení na štyri skupiny, kde každá skupina mala svojho sv. Mikuláša, minimálne 3 pomocných anjelov a pravdaže mala svoju zodpovednú osobu, ktorá ich korigovala. Deti a mladí počas návštevy u chorých rozdávali ovocie, sladkosti, ale predovšetkým vykonávali nezištný skutok telesného milosrdenstva „navštevovať chorých“. Tento skutok milosrdnej lásky preukázali záujmom o ich životný príbeh a spoločnou modlitbou sa za nich a odovzdaním zázračnej medaily Panny Márie, ako dôkaz ich mladej kresťanskej viery.

Text: Alžbeta Gužíková

Foto: Alžbeta Gužíková, Rebeka Laurincová, Margita Kolčáková

Ilustračný obrázok

Aktuálne články