logo_fara-1-1170x420

„Radostní v nádeji“ z Rabče do Trstenej

Nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme je Svetovým dňom mládeže. V našej Spišskej diecéze sme ho slávili na dekanátnych stretnutiach v sobotu 25. novembra 2023.

Mladí našej farnosti sa zúčastnili Dekanátneho stretnutia mládeže v Trstenej. V celej Spišskej diecéze na rôznych miestach prebiehali stretnutia mladých.

Stretnutie sa konalo v Kostole sv. Martina v Trstenej. Program bol pestrý – modlitba posvätného ruženca, svedectvá mladých zo Svetových dní mládeže, aktivita od otca biskupa Františka (Čo očakávaš od Cirkvi? Čo môžeš Cirkvi ponúknuť ty?). Vyvrcholením programu bola svätá omša, v ktorej nás, mladých, povzbudil otec Ľuboš Laškoty slovami nádeje a radosti a pripomenul nám, aké dôležité je budovať vzťah s Ježišom.

Azda najatraktívnejšou činnosťou pre mladých bolo natočenie videa na Instagram. Bol to odkaz a zároveň pozvanie pre spolužiakov, kamarátov a všetkých ľudí, že tu – v Cirkvi – nachádzame svoj domov.

Po svätej omši nás pred kostolom čakalo malé občerstvenie. Pri odchode z kostola sme dostali „odznak odvahy“. Spolu s ním sme dostali na lístočku úlohu (napr. venuj sa štúdiu,…). 

Zo stretnutia sme odchádzali veselí, natešení, cítiaci spolupatričnosť a hlavne naplnení Božou prítomnosťou.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k prežitiu takého príjemného stretnutia. „

(Text: Mária Nováková)

Pozdrav Mons. Františka Trstenského pre mladých

Ilustračný obrázok

Aktuálne články