logo_fara-1-1170x420

Prijatie nových členov Združenia mariánskej mládeže

V piatok 8. 12. na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sa počas večernej svätej omše v našom farskom kostole Navštívenia Panny Márie konala slávnosť. Deti a mladí z našej farnosti sa rozhodli kráčať za Kristom pod ochranou Panny Márie v spoločenstve „Združenie mariánskej mládeže“. Inšpirovala ich cesta za Pannou Máriou, ktorá sa začala v roku 1830, kedy sa Panna Mária zjavila v Paríži rehoľnej sestre svätej Kataríne Labouré. Panna Mária si pri zjavení želala, aby vzniklo združenie detí a mladých, ktorí budú pod jej ochranou. Okrem toho jej dala dôležitý symbol: zázračnú medailu s modlitbou: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“. Na toto prijatie detí a mladých na celom svete duchovne vedú rehoľné sestry zo spoločnosti Dcér kresťanskej lásky a pátri z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Počas tejto slávnosti bol hlavným celebrantom páter Ondrej Skočík CM. Do Rabče zavítala aj sestra Beáta Kasašová, DKL.

Páter Ondrej Skočík v kázni priblížil dôležitosť prijať Pannu Máriu, ako našu duchovnú matku a príbeh Zázračnej medaily. Po kázni sa konalo samotné prijatie. Do Združenia vstúpili 2 anjelici, 14 čakateľov a 1 člen. Slávnosť bola ukončená eucharistickým požehnaním a nasledovalo agapé v priestoroch fary. 

Text: Alžbeta Gužíková

Foto: Alžbeta Gužíková, Michaela Pienčáková, Pavol Slovík

Ilustračný obrázok

Aktuálne články