logo_fara-1-1170x420

Návšteva apoštolského administrátora z Atyrau (Kazachstan)

Apoštolská administratúra Atyrau pre katolíkov latinského obradu pokrýva západnú oblasť Kazachstanu a je súčasťou Metropolie Astana. Zriadil ju v roku 1999 sv. Ján Pavol II.

Mgr. Peter Sakmár sa narodil 12. októbra 1978 v Levoči. Je rodákom zo Spišského Podhradia. V rokoch 2000 – 2006 absolvoval kňazskú formáciu a štúdium teológie na Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätil 17. júna 2006 diecézny biskup František Tondra.

Po kňazskej vysviacke pôsobil Peter Sakmár najprv ako kaplán v Oravskej Polhore a od roku 2008 v Kazachstane ako kaplán farnosti Uralsk. V rokoch 2011 až 2017 bol v Uralsku farárom, neskôr sa stal špirituálom v Interdiecéznom seminári v Karagande. Za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis v Atyrau ho Svätý Otec František vymenoval 8. decembra 2020.

Možnosť stretnutia s o. Petrom Sakmárom bude v nedeľu (12. 11. 2023) pri sv. omšiach o 9.00h a 11.00h.

Ilustračný obrázok

Aktuálne články