logo_fara-1-1170x420

Púť so svätým Martinom

Patrón našej Spišskej diecézy svätý Martin, 11.11.2023, vylákal do studeného daždivého večera deti, rodičov, mladých aj starších. Svätomartinský sprievod putoval s koníkmi na čele  na námestie sv. Jána Nepomuckého, odkiaľ kroky pútnikov viedli na detskú svätú omšu. V príhovore pán kaplán Florián priblížil život svätého Martina. Svätú omšu sprevádzali heligonkári pod vedením p. Gabiky Čuľovej. Po slávnostnej svätej omši sa mohli všetci ponúknuť výbornými „svätomartinskými“ rožkami, ktoré pre nás pripravili seniorky.

Veľká vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k príprave púte.

Osobitne veľké ĎAKUJEME patrí nášmu pánu farárovi Petrovi Bolibruchovi a p. učiteľkám Veronike Kubíkovej a Gabike Oselskej.

Ilustračný obrázok

Aktuálne články